LinkedIn: En plattform for markedsføring? – DigiM

LinkedIN er et verktøy mange av oss har hørt om, men som er langt mindre utbredt enn sosiale medier som for eksempel  Facebook, Snapchat, og Instagram. Til tross for dette ligger det et unikt potensial i å aktivt bruke dette verktøyet i bedriftens digitale markedsføring.  LinkedIn er et sosialt nettverk som benyttes av både privat personer og bedrifter over hele verden. Det sosiale nettverket består av over en halv milliard brukere fordelt på over 200 land og 1,2 millioner av disse er nordmenn. Det Microsoft eide sosiale nettverket skiller seg fra andre aktører ved å i stor grad være et profesjonalisert nettverk med fokus på karrièremuligheter, næringsliv, erfaringsutveksling, og nettverksbygging. Dette gir en unik plattform for å nå ut til mennesker som har en genuin interesse av næringsliv og en bedrifts virksomhet. Studier viser at LikedIn er 227% mer effektivt enn sosiale medier som Facebook og Twitter til å genere leads. Det kommer også fram i samme studie at nettverket er ideelt for rekruttering av nye ansatte, da 79% av de som følger bedriften er interessert i karrièremuligheter. LinkdIn er altså en kjent plattform for mange, men kanskje mer ukjent som et digitalt markedsførings verktøy.

Lysbilde5_6

(Hentet fra: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q117)

Guide 

Vi har valgt å sette opp dette innlegget som en slags guide til markedsføring på LinkedIn. Vi har valgt å begynne med hvordan man oppretter en bedriftsprofil, hvorfor man skal markedsføre seg på LinkedIn, og sist men ikke minst to gode konkrete måter man kan gå frem for å markedsføre seg.

Hvordan opprett en bedriftsprofil? 

Gjennom å opprette og registrere en bruker på Linkdin kan du som bedrift og privatperson knytte forretnings forbindelser. Linkdin gir deg som bruker mulighet til å registrere all relevant informasjon om din bedrifts virksomhet eller om deg som privatperson. Som bedrift kan man registrere nøkkelinformasjon som bedriftsstørrelse, visjon, selskapstype, nedslagsfelt, og spesialiteter. Ved å opprette en egen bedriftsprofil på LikdIn framstår bedriften som en profesjonell aktør som ser verdien av å aktivt drive digital markedsføring i ulike kanaler. Det er enkelt hos LinkdIn å opprette en slik profil og du får en solid guiding gjennom denne prosessen.

linkedin-bedriftsside.png

En slik profil gir ikke bare bedriften mulighet til å markedsføre sin virksomhet men også markedsføre seg mot jobbsøkere. Samtidig som man gjennom en slik profil får markedsført seg får man også en oversikt over andre aktører og konkurrenters sin virksomhet. Et viktig tiltak for å lykkes med en bedriftsprofil på LinkdIN er å gjøre profilen søkbar slik at interessenter og andre finner profilen. Dette gir flere treff og kombinert med en detaljert bedriftsprofil vi man som bedrift være godt rustet for å drive en aktiv digital markedsføring på LinkdIn.

Hvorfor skal din bedrift markedsføre seg på LinkedIn?

linkedin-marketing-777x412

En av grunnene til at LinkedIn fungerer så godt for markedsføring er fordi du finner en helt annen brukergruppe, i forhold til på plattformer som instagram og Facebook. Fordi LinkedIn representerer et smalere og mer spesifikt segment av markedet, er det lettere å markedsføre seg til dette segmentet dersom det er en del av målgruppen din. Nettverket oppleves som mer profesjonelt enn andre sosiale medier, og det skaper tillitt og troverdighet blant medlemmene. Dette gir gode muligheter til å drive B2B marketing gjennom LinkedIN der du allerede har et relevant publikum. Det kan du som markedsfører utnytte.

En bedriftsprofil på LinkdIn gjør det også mulig å analysere sin aktivitet og sin digitale markedsføring i denne kanalen. Dette verktøyet finner man ved å navigere på bedriftssiden og trykke på analyser. Et slikt verktøy gjør at man kontinuerlig kan følge bedriftens aktivitet, klikk og rekkevidde. Dette er nyttig informasjon for en hver bedrift og bidrar til at man spisser sitt digitale markedsførings arbeid utifra hvilke poster som skaper engasjement og interesse hos bedriftens nåværende og potensielle følgere.

LinkdIn er altså et nyttig, godt og profesjonelt verktøy som bedrifter i økende grad bør benytte seg av i sin digitale markedsføring. Det sosiale nettverket er for mange forsatt litt ukjent men opplever vekst blant brukere og markedsførings perspektivet i dette blir bare viktigere. Gjennom at din bedrift benytter seg av dette verktøyet er mulighetene mange og det vil styrke bedriftens digitale markedsføring.

To måter å markedsføre seg godt på LinkedIn

Nå vet du litt generelt om hvordan selve plattformen er bygd opp og hvordan den fungerer, samt hvorfor du skal velge akkurat LinkedIn som verktøy for å markedsføre deg. Men hvordan går du egentlig frem? Vi har til slutt i innlegget valgt å ta med to spesifike måter på hvordan du kan bruke LinkedIn til markedsføring.

På siden til LinkedIn (https://business.linkedin.com/) kommer det frem tre hovedpunkter på hvordan du kan markedsføre deg.

  1. Kjøp en ad
    Ved å kjøpe en ad på LinkedIn kan du kan kjapt sette sammen en reklame i form av et bilde med kort tekst som vil vises i “feeden” hos tusenvis av brukere. Alle bedrifter har egne mål for hva de ønsker å oppnå med en ad, og her kan du velge om du ønsker å oppnå høyere besøkstall på hjemmesiden, “brand awareness”, registreringer og\eller salg av produkter. Under er et eksempel fra Sebastians feed på LinkedIn med en ad fra “arvato Financial Solutions”
    29791665_10211859160575456_6266915828180975616_n.jpg

 

  1. Send ut personlige ads
    Metode nummer to du kan bruke for å nå ut til brukere på LinkedIn er ved å sette sammen en personlig form for Ad, som sendes ut i innboksen til brukere som er i den kundegruppen du søker. Ved å gjøre det på den måten er du sikker på at ad-en når ut til brukerne når de er aktive og mest mottakelig for informasjon. Siden den også blir personlig levert til brukerne er det større sannsynlighet for at den blir oppdaget og lest.

iStock-652643998-730x456.jpg

Nå har du alt du trenger, Lykke til! 🙂 

 

Kilder:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q117

https://www.idium.no/meninger-gjesteinnlegg/2014/9-grunner-til-at-du-ma-markedsfore-deg-pa-linkedin/

https://no.linkedin.com/pulse/hvordan-kan-bedrifter-bruke-linkedin-christoffer-bertilsson

http://itpro.no/artikkel/23054/linkedin-har-okt-brukerbasen-na-en-halv-milliard-brukere/

 

 

 

Advertisement

2 thoughts on “LinkedIn: En plattform for markedsføring? – DigiM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s